RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

1.Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Sala prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą SALA NIERUCHOMOŚCI Katarzyna Sala, ul. Jagiellońska 109 lok. 61, 85-027 Bydgoszcz,
dostępna pod adresem: katarzyna.sala@sala.nieruchomosci.pl, NIP: 5541255062, REGON: 091620789.

2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. „a” i „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu odpowiedzi na zapytania wysłane poprzez
formularz oraz w celu przygotowania oferty przed zawarciem umowy.

3. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego i organizacji
międzynarodowej.

4. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, tj. do udzielenia odpowiedzi
na zapytanie wysłane poprzez formularz oraz przygotowania oferty przed zawarciem umowy.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

7. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na legalność
przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.